Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 40:1-17

Dwom 40

Dawid dwom.

1Mede boasetɔ twɛn Awurade;

na ɔhwɛɛ me, na ɔtee me sufrɛ.

2Oyii me fii amoa a mu yɛ toro mu,

fii dɔte ne dontori mu;

ɔde mʼanan sii ɔbotan so

na ɔmaa me baabi pa gyinae.

3Ɔde dwom foforo hyɛɛ mʼanom,

ayeyi dwom a yɛde ma yɛn Nyankopɔn.

Bebree behu na wɔasuro,

na wɔde wɔn werɛ ahyɛ Awurade mu.

4Nhyira ne onipa a

ɔde Awurade yɛ nʼahotoso,

nea ɔmfa nʼani nto ahomaso so,

ne wɔn a wɔman di anyame huhuw akyi.

5Awurade me Nyankopɔn

woayɛ anwonwade bebree.

Nneɛma a wohyehyɛ maa yɛn no

obiara ntumi nka ne nyinaa nkyerɛ wo;

sɛ meka se mereka ne nyinaa ho asɛm a

ɛbɛdɔɔso dodo.

6Wompɛ afɔrebɔ ne ayɛyɛde,

nanso woabue mʼaso;

woampɛ ɔhyew afɔre ne bɔne afɔre.

7Na mekae se, “Mini, maba,

sɛnea wɔakyerɛw afa me ho wɔ nhoma mmobɔwee no mu no.

8Me Nyankopɔn, mepɛ sɛ meyɛ wʼapɛde;

wo mmara wɔ me koma mu.”

9Meka wo trenee ho asɛm wɔ guabɔ kɛse ase;

mimmua mʼano,

Awurade, sɛnea wunim no.

10Memmfa wo trenee ho asɛm nsie me koma mu;

meka wo nokware ne wo nkwagye ho asɛm.

Mankata wʼadɔe ne wo nokware so

wɔ guabɔ kɛse no ase.

11Awurade, nyi wʼahummɔbɔ mfi me so;

ma wʼadɔe ne wo nokware mmɔ me ho ban daa.

12Ɔhaw bebree atwa me ho ahyia;

mʼamumɔyɛ abu afa me so enti minhu ade bio.

Ɛdɔɔso sen me ti so nwi,

na me koma abotow wɔ me mu.

13Awurade, ma ɛnsɔ wʼani sɛ wubegye me;

Awurade, bra ntɛm bɛboa me.

14Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no nyinaa,

ma wɔn anim ngu ase na wɔnyɛ basaa;

ma wɔn a wɔpɛ sɛ mesɛe no

mfa aniwu nsan wɔn akyi.

15Ma wɔn a wɔka, “Ɔtwea! Ɔtwea!” kyerɛ me no

nsan wɔn akyi, esiane wɔn aniwu nti.

16Nanso ma wɔn a wɔhwehwɛ wo nyinaa

nsɛpɛw wɔn ho na wɔn ani nnye wɔ wo mu;

ma wɔn a wɔdɔ wo nkwagye no nka da biara se,

Awurade yɛ ɔkɛse!”

17Nanso meyɛ ohiani ne mmɔborɔni;

ma Awurade nnwen me ho.

Wo ne me boafo ne me gyefo;

wo ne me Nyankopɔn, bra ntɛm.

Het Boek

Psalmen 40:1-18

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Met verlangen keek ik uit naar de Here.

Toen boog Hij Zich naar mij toe

en hoorde mijn roepen om hulp.

3Hij trok mij omhoog

uit de diepte van de zonde

en uit de modder van de wereld.

Hij zette mij stevig op mijn voeten,

op een rots.

Dankzij Hem wankel ik niet meer.

4Hij leerde mij een nieuw lied,

een lofzang voor onze God.

Ik hoop dat velen het merken

en ook ontzag voor de Here zullen krijgen,

dat zij ook op Hem gaan vertrouwen.

5Gelukkig is de mens

die zijn vertrouwen op de Here stelt

en die zich niet wendt tot trotse mensen of leugenaars.

6Here, mijn God,

uw wonderen zijn ontelbaar,

uw zorg voor ons is groot.

Niets is met U te vergelijken.

Als ik over uw wonderen en zorgen zou willen vertellen,

zou ik niet weten waar ik moest beginnen.

7Het gaat U niet om offers of geschenken,

U vraagt niet om brandoffers

of offers om zonden weg te nemen.

Voor U telt mijn gehoorzaamheid.

8Toen zei ik:

‘Hier ben ik,

in de wet werd al over mij geschreven.

9Mijn hele hart verlangt ernaar

uw wil te doen, mijn God.

Uw wet is mijn leven.’

10Ik vertel de blijde boodschap

van uw liefde en rechtvaardigheid

in de samenkomsten.

U weet, Here, dat ik niet zal nalaten

over U te spreken.

11Ik verzwijg uw rechtvaardigheid niet

en spreek over uw trouw en bewaring.

Aan grote groepen mensen vertel ik

over uw goedheid en liefde en waarheid.

12Laat mij ruimschoots delen

in uw medelijden.

Laten uw goedheid en waarheid

mij voortdurend beschermen.

13Want er komen talloze rampen over mij heen,

mijn zonden overweldigen mij

en ik weet er geen raad mee.

Het zijn er zoveel,

de moed zakt mij in de schoenen.

14Here, wilt U mij redden?

Haast U en help mij, Here!

15Laten zij die mij naar het leven staan,

zich diep schamen en afdruipen.

Laten zij die mij in het ongeluk willen storten,

terugdeinzen en belachelijk worden gemaakt.

16Laten zij die mij uitlachen

met stomheid geslagen worden.

17Laten alle mensen die U zoeken

over U jubelen

en grote blijdschap over U hebben.

Laat ieder die uw zorg ervaart, zeggen:

‘De Here is groot!’

18Al bezit ik niets

en zit ik diep in de ellende,

toch denkt de Here aan mij.

Mijn God,

U bent mijn helper en bevrijder.

Kom snel, mijn God.