Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 115:1-18

Dwom 115

1Ɛnyɛ yɛn, Awurade, ɛnyɛ yɛn,

na wo din na anuonyam nka,

wʼadɔe ne wo nokwaredi nti.

2Adɛn nti na aman no bisa se,

“Wɔn Nyankopɔn wɔ he?”

3Yɛn Nyankopɔn wɔ ɔsoro;

nea ɔpɛ biara na ɔyɛ.

4Nanso wɔn ahoni yɛ dwetɛ ne sikakɔkɔɔ a

wɔde onipa nsa na ayɛ.

5Wɔwɔ ano, nanso wontumi nkasa;

wɔwɔ ani, nanso wonhu ade.

6Wɔwɔ aso, nanso wɔnte asɛm;

wɔwɔ hwene, nanso wɔnte hua.

7Wɔwɔ nsa, nanso wɔnte nka;

wɔwɔ anan, nanso wɔnnantew.

Wontumi mma nnyigyei bi mfi wɔn mene mu.

8Wɔn a wɔyɛɛ ahoni no bɛyɛ sɛ wɔn ara,

saa ara na wɔn a wɔde wɔn ho to wɔn so no bɛyɛ.

9Mo Israelfo nyinaa, momfa mo ho nto Awurade so,

ɔyɛ mo boafo ne kyɛm.

10Ao Aaronfi, momfa mo ho nto Awurade so,

ɔyɛ mo boafo ne kyɛm.

11Mo a musuro no, momfa mo ho nto Awurade so,

ɔyɛ mo boafo ne kyɛm.

12Awurade kae yɛn na obehyira yɛn:

Obehyira Israelfi,

obehyira Aaronfi

13Obehyira wɔn a wosuro Awurade,

nketewa ne akɛse nyinaa.

14Awurade mma wʼase nnɔ,

wo ne wo mma.

15Awurade nhyira wo,

ɔsoro ne asase Yɛfo no.

16Ɔsorosoro tɔnn yɛ Awurade de,

nanso asase de, ɔde ama onipa.

17Ɛnyɛ awufo na wɔkamfo Awurade

wɔn a wɔkɔ fam dinn no.

18Yɛn na yɛma Awurade so

nnɛ ne daa nyinaa.

Monkamfo Awurade.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 115:1-18

第 115 篇

上帝是独一真神

(平行经文:诗篇135:15-20

1耶和华啊,

不要将荣耀归于我们,

不要归于我们。

愿荣耀归于你的名,

因为你慈爱、信实!

2为何让列国说

“他们的上帝在哪里”?

3我们的上帝高居在天,

按自己的旨意行事。

4他们的神像不过是人用金银造的。

5它们有口不能言,有眼不能看,

6有耳不能听,有鼻不能闻,

7有手不能摸,有脚不能走,

有喉咙也不能发声。

8那些制造它们、信靠它们的人也会和它们一样。

9以色列人啊,要信靠耶和华!

祂是你们的帮助,

是你们的盾牌。

10亚伦家啊,要信靠耶和华!

祂是你们的帮助,

是你们的盾牌。

11敬畏耶和华的人啊,要信靠祂!

祂是你们的帮助,

是你们的盾牌。115:4-11 平行经文:诗篇135:15-20

12耶和华眷顾我们,赐福给我们。

祂要赐福给以色列人,

赐福给亚伦家。

13耶和华要赐福给一切敬畏祂的人,

不分尊贵卑贱。

14愿耶和华使你们和你们的后代人丁兴旺!

15愿创造天地的耶和华赐福给你们!

16高天属于耶和华,

但祂把大地赐给了世人。

17死人不能歌颂耶和华,

下到坟墓的人不能赞美祂。

18但我们要赞美耶和华,

从现在直到永远。

你们要赞美耶和华!