Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 104:1-35

Dwom 104

1Me kra, kamfo Awurade!

Awurade me Nyankopɔn, woyɛ ɔkɛse!

Wɔafura wo tumi ne anuonyam.

2Ɔde hann akata ne ho sɛ atade;

ɔtrɛw ɔsoro mu te sɛ ntamadan,

3na ɔde ne mpia mu mpuran sisi nsu so.

Ɔde omununkum yɛ ne teaseɛnam

na ɔde nantew mframa ntaban so.

4Ɔsoma nʼabɔfo sɛ mframa,

na ɔsoma nʼasomfo sɛ ogyaframa.

5Ɔde asase asi ne fapem so

na ɛrenhinhim da.

6Wode bun kataa so sɛ atade

na nsu gyinaa mmepɔw no so.

7Nanso wʼanimka maa nsu no guanee,

wʼaprannaa nnyigyei maa woguanee;

8Wɔsen faa mmepɔw so,

kɔɔ aku mu tɔnn,

koguu faako a wode ama wɔn no.

9Wotoo ɔhye a wɔrentumi ntra;

na wɔammɛkata asase so bio.

10Ɔma nsuwa sen fa abon mu,

ɛsen fa mmepɔw ntam.

11Wɔma wuram mmoa nyinaa nsu nom;

atorɔm de kum wɔn sukɔm.

12Wim nnomaa nwen wɔn berebuw wɔ nsu no ho;

na wɔto nnwom wɔ nnua no mman so.

13Ofi ne soro mpia mu tɔ nsu gugu mmepɔw so;

ne nnwuma so aba mee asase.

14Ɔma sare fifi ma anantwi,

na ɔbɔɔ nnua maa onipa sɛ onnua

na ɛmma aduan mfi asase mu:

15nsa a ɛma onipa koma tɔ ne yam,

ngo a ɛma onipa anim tɔ so,

ne aduan a ekura onipa koma.

16Wogugu Awurade nnua no so yiye,

Lebanon sida a oduae no.

17Ɛsow na nnomaa yɛ wɔn mmerebuw,

na asukɔnkɔn nso yɛ nʼatenae wɔ ɔpepaw nnua no mu.

18Mmepɔw atenten no yɛ wuram mmirekyi de;

na abotan yɛ guankɔbea ma ewi.

19Ɔsram kyerɛ bere nkyekyɛmu,

na owia nim bere a ɔkɔtɔ.

20Wode sum ba ma ɛyɛ adesae

na kwae mu mmoa nyinaa kɔ ahayɛ.

21Gyata bobɔ mu pɛ wɔn hanam,

wɔhwehwɛ wɔn aduan fi Onyankopɔn hɔ.

22Owia pue ma wɔsan wɔn akyi;

wɔsan kɔdeda wɔn atu mu.

23Afei, onipa kɔ nʼadwuma so

kɔyɛ adwuma ara kosi anwummere.

24Awurade, wo nnwuma dɔɔso!

Nyansa mu na woyɛɛ ne nyinaa;

wʼabɔde ahyɛ asase so ma.

25Po na ɛda hɔ tɛtrɛɛ tamaa yi,

a abɔde bebree a enni ano;

akɛse ne nketewa ahyɛ no ma.

26So na ahyɛn di akɔneaba,

na ɔdɛnkyɛmmirampɔn a woyɛɛ no di agoru.

27Wɔn nyinaa hwɛ wo kwan

sɛ wobɛma wɔn wɔn aduan wɔ bere a ɛsɛ mu.

28Wode ma wɔn a, wɔtase;

wubue wo nsam a nnepa mee wɔn.

29Wode wʼanim hintaw wɔn a,

wɔbɔ hu;

sɛ wugye wɔn home a,

wowuwu na wɔsan kɔ mfutuma mu.

30Sɛ wode wo Honhom no ma wɔn a

na wɔabɔ wɔn,

na woyɛ asase ani foforo.

31Ma Awurade anuonyam ntena hɔ daa;

ma Awurade ani nnye ne nnwuma ho,

32nea ɔhwɛ asase na ɛwosow,

na ɔde ne nsa ka mmepɔw a wusiw fi mu ba.

33Mɛto dwom ama Awurade me nkwa nna nyinaa;

sɛ mete ase yi, mɛto ayeyi dwom ama me Nyankopɔn.

34Ɔmma me mpaebɔ nsɔ nʼani

bere a meregye mʼani wɔ Awurade mu yi.

35Ma nnebɔneyɛfo nyera wɔ asase so;

na amumɔyɛfo ase nhyew.

Me kra, kamfo Awurade.

Kamfo Awurade.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 104:1-35

Psalmul 104

1Suflete al meu, binecuvântează‑L pe Domnul!

Doamne, Dumnezeul meu, Tu ești nemărginit de mare!

Tu ești îmbrăcat cu splendoare și măreție!

2Tu Te învelești cu lumina ca și cu o manta;

Tu întinzi cerurile ca pe un cort,

3și pui grinzile odăilor Tale de sus pe ape.

Din nori Îți faci car

și umbli pe aripile vântului.

4El îi face pe îngerii Săi duhuri4 Sau: vânturi.

și pe slujitorii Săi – un foc arzător.

5Tu ai statornicit pământul pe temeliile lui,

ca să nu se clatine niciodată.

6L‑ai acoperit cu adâncul ca și cu o haină.

Apele stăteau pe munți,

7dar la mustrarea Ta au fugit,

la bubuitul tunetului Tău au luat‑o la fugă.

8S‑au scurs de pe munți, au coborât în văi,

în locul pe care l‑ai hotărât pentru ele.

9Le‑ai pus un hotar peste care nu au voie să treacă,

ca să nu se întoarcă și să acopere pământul.

10Tu faci să țâșnească izvoarele în albii uscate10 Lit.: ueduri. Vale sau albie de râu secată, situată într‑un ținut arid, care acumulează apele de pe versanți în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar.

și ele curg printre munți.

11Toate vietățile câmpului se adapă din ele

și măgarii sălbatici își potolesc setea acolo.

12Pe malul lor își fac cuibul păsările cerului

care‑și fac auzit glasul din frunziș.

13Din odăile de sus, Tu uzi munții;

pământul se satură de rodul lucrărilor Tale.

14Tu faci să crească iarbă pentru vite

și verdețuri pe care omul să le cultive.

Faci să iasă hrană din pământ:

15vin care înveselește inima omului,

ulei care dă strălucire feței

și pâine care întărește inima omului.

16Copacii Domnului sunt bine udați,

cedrii Libanului pe care El i‑a sădit.

17În ei își fac cuibul păsările;

barza își are casa în chiparoși.

18Munții cei înalți sunt ai țapilor sălbatici,

iar stâncile sunt un adăpost pentru viezurii de stâncă.18 Sau: pentru bursuci.

19El a făcut luna să arate vremurile,

iar soarele știe când să apună.

20Tu aduci întunericul și se face noapte;

atunci toate vietățile pădurii încep să mișune.

21Puii de leu rag după pradă,

cerându‑și hrana de la Dumnezeu.

22Când răsare soarele, se adună

și se culcă în vizuinile lor.

23Atunci iese omul la lucrul lui,

la munca lui – până seara.

24Ce multe sunt lucrările Tale, Doamne!

Pe toate le‑ai făcut cu înțelepciune;

pământul este plin de vietățile24 Sau: posesiunile. Tale.

25Iată marea cât de încăpătoare și de întinsă este!

Acolo mișună vietăți fără număr,

viețuitoare mici și mari.

26Corăbiile o străbat,

în ea se joacă Leviatanul26 Sensul termenului ebraic este nesigur. Din câte se pare, termenul este folosit în VT atât cu referire la mitologia canaanită, desemnând un monstru marin (Is. 27:1; Iov 3:8; Ps. 74:14), cât și în sens literal (în versetul de față; Iov 41:1), făcând referire la o specie de animal marin, impresionantă și de temut, de al cărei corespondent modern nu putem fi siguri.,

pe care l‑ai întocmit Tu.

27Toate nădăjduiesc în Tine

ca să le dai hrana la vreme.

28Când Tu le‑o dai, ele o primesc;

când Tu Îți deschizi mâna, ele se satură de bunătăți.

29Când Îți ascunzi fața, ele se îngrozesc;

când le iei suflarea, ele mor

și se întorc în țărână.

30Când Îți trimiți Duhul30 Sau: suflarea., ele sunt create,

înnoind astfel fața pământului.

31Fie ca slava Domnului să rămână pe vecie!

Domnul să Se bucure de lucrările Sale,

32El, Care atunci când privește pământul, acesta se cutremură,

iar când atinge munții, aceștia fumegă.

33Voi cânta Domnului cât voi trăi!

Voi cânta spre lauda Dumnezeului meu cât voi fi!

34Fie‑I plăcută cugetarea mea!

Eu mă voi bucura în Domnul.

35Să piară păcătoșii de pe pământ,

și cei răi să nu mai fie!

Suflete al meu, binecuvântează‑L pe Domnul!

Lăudați‑L pe Domnul!35 Ebr.: Hallelu Yah!