Akuapem Twi Contemporary Bible

Galatifo 5:1-26

Ahofadi Wɔ Kristo Mu

1Ahofadi nti na Kristo ama yɛade yɛn ho no. Munnyina pintinn. Mommma ho kwan mma wɔmmfa mo nyɛ nkoa bio.

2Muntie! Me Paulo, meka kyerɛ mo se, sɛ moma ho kwan ma wotwa mo twetia a, na ɛkyerɛ sɛ Kristo so amma mfaso biara amma mo koraa. 3Mebɔ mo kɔkɔ bio sɛ obiara a ɔbɛma ho kwan ama wɔatwa no twetia no, na ɛsɛ sɛ odi mmara no nyinaa so. 4Mo a mopɛ sɛ wɔde mmara no bu mo bem no atew mo ho afi Kristo ho. Adom no nni mo so bio. 5Nanso yefi gyidi mu nam Honhom no so twɛn trenee a yɛn ani da so no. 6Kristo Yesu mu no, twetiatwa ne momonotoyɛ so nni mfaso. Nea ɛho hia ne gyidi a ɛnam ɔdɔ so da ne ho adi.

7Na anka moresi mmirikakan no yiye! Na hena na otwintwan mo anan mu ma mugyaee nokware no tie? 8Saa nnaadaa no mfi nea ɔfrɛ mo no. 9“Mmɔkaw kakraa bi na ɛma mmɔre no nyinaa tu.” 10Mewɔ anidaso wɔ Awurade mu sɛ morennwen adwene foforo bi. Onipa ko a ɔde sakasakayɛ reba mo mu no, wobetua ne so ka. 11Anuanom, sɛ migu so ka twetiatwa ho asɛm a, adɛn nti na wɔda so taa me? Na sɛ ɛno na ɛyɛ nokware a, anka mʼasɛm a meka fa Kristo asennua ho no renkɔfa ɔhaw mma. Ɛno de, na anka asennua no ho hintidua biara nni hɔ bio. 12Sɛ ɛkaa me nko a anka wɔn a wɔhaw mo no atwa wɔn ho atwitwa wɔn ho wɔn ho.

13Me nuanom, mo de, wɔfrɛɛ mo sɛ mommɛde mo ho. Nanso mommma saa ahofadi yi mmɔ ɔkwan mma bɔne; mmom momfa ɔdɔ nsom mo ho mo ho. 14Efisɛ Mmara no nyinaa tiaatwa ne sɛ, “Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho.” 15Na sɛ mokeka na momemene mo ho mo ho a, ɛno de monhwɛ yiye na moansɛe mo ho mo ho.

Honhom Mu Asetena

16Na mise montena ase wɔ Honhom mu, na moremma ɔhonam akɔnnɔ ho kwan. 17Efisɛ nea ɔhonam pɛ no tia nea Honhom no pɛ; saa ara nso na nea Honhom no pɛ no, ɔhonam no tia. Nʼabien no bɔ abira, enti ɛnsɛ sɛ moyɛ nea mopɛ. 18Sɛ monantew Honhom mu a, na monnhyɛ Mmara ase.

19Dwuma a bɔne su di no da adi pefee. Eyinom ne aguamammɔ, efi, ahohwi, 20abosonsom, aduto, ɔtan, akayɛ, ahoɔyaw, abufuw, aperepere, kunsunkunsun, mpaapaemu, 21nitan, nsabow, agobɔne, ne nneɛma a ɛtete saa. Mebɔ mo kɔkɔ sɛnea mabɔ mo dedaw no se, wɔn a wɔtena ase saa no renkɔ Onyankopɔn Ahenni no mu.

22Na Honhom no aba ne ɔdɔ, anigye, asomdwoe, abodwokyɛre, ayamye, papayɛ, gyidi, 23odwo ne ahohyɛso. Mmara biara nni hɔ a etia eyinom. 24Na wɔn a wɔyɛ Kristo de no abɔ wɔn nipasu no ne honam akɔnnɔ asennua mu. 25Sɛ yɛte Honhom mu yi, momma yɛnnantew Honhom mu. 26Ɛnsɛ sɛ yɛhoahoa yɛn ho, yiyi yɛn ho yɛn ho abufuw, anaa yɛma yɛn ani bere yɛn ho yɛn ho.

Nouă Traducere În Limba Română

Galateni 5:1-26

Libertate în Cristos

1Cristos ne‑a eliberat ca să avem libertate. Rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei.

2Iată! Eu, Pavel, vă spun că, dacă vă lăsați să fiți circumciși, Cristos nu vă va folosi la nimic. 3Și mărturisesc din nou oricărui om care se lasă să fie circumcis, că este dator să împlinească toată Legea. 4Voi, care vreți să fiți îndreptățiți prin Lege, v‑ați despărțit de Cristos, ați căzut din har. 5Căci noi așteptăm cu nerăbdare prin Duhul, prin credință, speranța dreptății, 6întrucât, în Cristos Isus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu au vreo valoare, ci numai credința, care lucrează prin dragoste.

7Voi alergați bine cândva! Cine v‑a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? 8Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel Ce v‑a chemat. 9Puțină drojdie face să crească tot aluatul. 10Am încredere în Domnul cu privire la voi, că nu veți gândi altfel. Dar cel care vă tulbură va suferi condamnarea, oricine ar fi el. 11Eu însă, fraților, dacă predic circumcizia de ce mai sunt persecutat?! Atunci motivul de poticnire11 Termenul grecesc skandalon se referă strict la bățul care declanșează o capcană, însă el cuprinde în aria sa semantică mai multe sensuri: ceea ce împinge o persoană să păcătuiască; prilej de cădere; cauză de poticnire. față de cruce a fost înlăturat. 12O, de s‑ar tăia până la capăt cei ce vă tulbură!12 Afirmația lui Pavel este una foarte puternică. Sensul ei este: Cât despre cei ce vă tulbură, le doresc să meargă cu circumcizia până la castrare completă, o tăiere împrejur radicală!

Trăire în Duhul

13Voi ați fost chemați la libertate, fraților, însă nu faceți din libertate un prilej ca să trăiți pentru fire, ci slujiți‑vă unii pe alții prin dragoste. 14Căci toată Legea este împlinită într‑o singură poruncă: „Să‑l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți.“14 Vezi Lev. 19:18. 15Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, aveți grijă să nu fiți distruși unii de alții!

16Vă spun deci: umblați prin Duhul și nu veți împlini nicidecum pofta firii. 17Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii, fiindcă acestea se împotrivesc una alteia, pentru ca voi să nu puteți face ceea ce vreți. 18Însă, dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub Lege.

19Faptele firii sunt evidente și sunt acestea: curvia19 Termenul grecesc se referă la toate perversiunile sexuale în mod generic și presupune o decădere morală gravă., necurăția, depravarea, 20idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furiile, ambițiile egoiste20 Sau: interesele personale; sau: rivalitățile egoiste., neînțelegerile, partidele, 21geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Vă avertizez, așa cum am făcut‑o și înainte, că toți cei ce săvârșesc astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu21 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor..

22Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, 23blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege.23 Sau: Lege. 24Cei ce sunt ai lui Cristos Isus și‑au răstignit firea cu patimile și poftele ei. 25Dacă trăim prin Duhul, să și‑L urmăm pe Duhul.25 Sau: să și umblăm prin Duhul. 26Să nu fim îngâmfați, provocându‑ne unii pe alții și invidiindu‑ne unii pe alții.