Akuapem Twi Contemporary Bible

Amos 3:1-15

Wɔfrɛ Nnansefo Tia Israel

1Muntie saa asɛm a Awurade aka atia mo yi, Israelfo, nea etia abusua a miyii wɔn fii Misraim no nyinaa:

2“Mo nko ara na mayi mo

wɔ mmusua a ɛwɔ asase so nyinaa mu;

enti mɛtwe mo aso

wɔ mo bɔne nyinaa ho.”

3Nnipa baanu betumi abɔ mu anantew,

wɔ bere a wɔnyɛɛ nokoro ana?

4Gyata bobɔ mu wɔ ɔdɔtɔ ase

wɔ bere a onhuu hanam biara ana?

Ɔbobɔ mu wɔ ne tu mu

wɔ bere a ɔnkyeree hanam biara ana?

5Anomaa bɛtɔ afiri mu wɔ fam

wɔ baabi a wonsum afiri ana?

Afiri huan konkɔn hɔ wɔ

bere a enyii aboa ana?

6Sɛ wɔhyɛn torobɛnto wɔ kuropɔn mu a

nnipa no ho mpopo ana?

Sɛ atoyerɛnkyɛm ba kuropɔn bi mu a

ɛnyɛ Awurade na ɔyɛe ana?

7Ampa ara, Otumfo Awurade nyɛ biribi

a ɔnna ne nhyehyɛe adi

nkyerɛ nʼAsomafo adiyifo no.

8Gyata no abobɔ mu,

hena na onnsuro?

Otumfo Awurade akasa,

hena na ɔrenhyɛ ho nkɔm?

9Mompae mu nka nkyerɛ Asdod aban

ne Misraim aban:

“Mommoaboa mo ho ano wɔ Samaria mmepɔw so;

hwɛ basabasayɛ a ɛwɔ no so

ne nhyɛso a ɛwɔ ne nkurɔfo mu.”

10“Wonnim sɛnea wɔyɛ nea eye,”

sɛnea Awurade se ni.

“Wɔde nneɛma a wɔafow ne nea wɔawia

sie wɔ wɔn aban mu.”

11Ɛno nti, sɛɛ na Otumfo Awurade se,

“Ɔtamfo bi betwiw afa mo asase no so;

Obebubu mo bammɔ agu,

na wɔafow mo aban.”

12Nea Awurade se ni:

“Sɛnea oguanhwɛfo gye

anan abien nnompe anaa aso sin pɛ

fi gyata anum no,

saa ara na wobegye Israelfo nkwa,

wɔn a wɔtete wɔn mpa ntwea so wɔ Samaria,

ne wɔn a wɔdeda nkongua pa mu wɔ Damasko no.”

13“Tie eyi, na di adanse tia Yakobfi,”

sɛnea Awurade, Asafo Awurade Nyankopɔn se ni.

14“Da a mɛtwe Israel aso wɔ ne nnebɔne ho no,

mɛsɛe afɔremuka a ɛwɔ Bet-El;

wobetwitwa afɔremuka no mmɛn

na abu ahwe fam.

15Medwiriw awɔwbere mu ofi

ne ahuhurubere mu ofi agu;

na afi a wɔde asonse adura ho no wɔbɛsɛe no

na afi akɛse no nso wobebubu agu,”

sɛnea Awurade se ni.

Het Boek

Amos 3:1-15

Zonde brengt scheiding tussen God en het volk

1Luister! Dit is uw vervloeking! De Here heeft die uitgesproken tegen Israël en Juda, tegen het hele volk dat Hij uit Egypte bevrijdde: 2‘Uit alle volken heb Ik uitsluitend u gekozen. Daarom moet Ik u des te zwaarder straffen voor al uw zonden. 3Want hoe kunnen wij met elkaar praten als uw zonden ons scheiden en wij het niet eens worden? 4Zou Ik zonder reden brullen als een leeuw? Geloof Mij, Ik bereid Mij voor u te vernietigen. Zelfs een jonge leeuw laat door zijn grommen al merken dat hij voedsel heeft. 5Een val klapt pas dicht als iemand erop gaat staan, uw straf is welverdiend. 6De alarmklok heeft geluid. Luister en wees bang! Zal in uw land een ramp gebeuren zonder dat Ik daar de hand in heb? 7Maar Ik waarschuw altijd eerst, Ik vertel mijn profeten wat Ik ga doen.’

8De leeuw heeft gebruld, beef van angst. De Oppermachtige Here heeft gesproken, dan moet ik er ook over profeteren.

9Roep de Assyrische en Egyptische leiders vanaf de daken van hun burchten toe dat zij bijeen moeten komen en zeg: ‘Kom naar de bergen van Samaria, dan kunt u zien welke schandalige misdaden Israël heeft begaan. 10Mijn onderdanen hebben vergeten wat het betekent het goede te doen,’ zegt de Here. ‘Hun prachtige huizen liggen vol met de buit van hun diefstallen en roofovervallen. 11Daarom,’ zegt de Oppermachtige Here, ‘is een vijand in aantocht! Hij omsingelt hen en zal hun forten met de grond gelijkmaken en hun huizen leegplunderen.’

12De Here zegt: ‘Een herder probeerde zijn schaap uit de klauwen van een leeuw te redden, maar het was te laat. Hij rukte alleen twee poten en een stuk van het oor uit de muil van de leeuw. Zo zal het ook zijn wanneer de Israëlieten in Samaria eindelijk weer in veiligheid zijn. Zij bezitten dan nog slechts wat schamele huisraad.’

13‘Luister naar deze aankondiging en maak hem in heel Israël bekend,’ zegt de Oppermachtige Here, de God van de hemelse legers: 14‘Op dezelfde dag dat Ik Israël voor haar overtredingen straf, zal Ik de afgodsbeelden in Betel verwoesten. De horens van het altaar zullen worden afgehakt. 15Ik zal ook de prachtige huizen van de rijken, hun winterverblijven en hun zomerhuizen, verwoesten. Hetzelfde zal Ik doen met hun ivoren paleizen.’