Akuapem Twi Contemporary Bible

2 Timoteo 2:1-26

Ma Kristo Ahoɔden Nhyɛ Wo Den

1Na wo, Timoteo me ba, Kristo Yesu yɛ mmɔborɔhunufo, enti ma ɔnhyɛ wo den. 2Fa nsɛm a wotee sɛ mereka akyerɛ adansefo bebree no, na fa hyɛ nnipa a wugye wɔn di na wobetumi akyerɛ afoforo nso nsa. 3Sɛ amanehunu ba wo so a, mia wʼani tena sɛ Kristo Yesu sraani pa. 4Ɔsraani mmfa ne ho nhyehyɛ afisɛm mu, efisɛ ɔpɛ sɛ ɔsɔ ne panyin ani. 5Saa ara nso na obi a ɔfra akansi mu a otu mmirika no rentumi nni nkonim gye sɛ odi akansi no mmara so. 6Ɛsɛ okuafo mmɔdemmɔfo sɛ odi kan nya ne nnɔbae bi. 7Dwene nsɛm a mereka yi ho, efisɛ Awurade bɛma woate biribiara ase.

8Kae Dawid aseni Yesu Kristo a wonyan no fi awufo mu sɛnea wɔkaa no wɔ Asɛmpa a mekaa ho asɛm no mu no. 9Esiane sɛ meka Asɛmpa no nti mihu amane, mpo, wɔagu me nkɔnsɔnkɔnsɔn sɛ ɔdebɔneyɛni. Nanso wonguu Onyankopɔn asɛm no nkɔnsɔnkɔnsɔn ɛ. 10Ɛno nti, migyina biribiara a ɛbɛba me so no ano ma wɔn a wɔapaw wɔn no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso benya nkwagye ne anuonyam a enni awiei a ɛwɔ Kristo Yesu mu no bi.

11Nsɛm a ɛsɛ sɛ wode wo ho to so ni:

“Sɛ yɛne no wui a,

yɛne no bɛtena ase.

12Sɛ yɛampa abaw a

yɛne no bedi hene.

Sɛ yɛpa no a,

ɔno nso bɛpa yɛn.

13Sɛ yɛnyɛ nokwafo a,

ɔno de, ɔyɛ ɔnokwafo

efisɛ ɔrensan nʼasɛm.”

Nnye Akyinnyehunu

14Monkae mo nkurɔfo wɔ eyi ho na mommɔ wɔn kɔkɔ wɔ Onyame anim se wɔnnham wɔn nsɛm ho, na mfaso biara nni so; na ɛsɛe atiefo adwene kɛkɛ. 15Bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ odwumayɛni a womfɛre Onyankopɔn adwuma no yɛ ho, na kyerɛ nokware a ɛwɔ Onyankopɔn asɛm no mu no, na woafata nʼanim. 16Twe wo ho fi nsɛnhuhuw a ɛho ntew ho, efisɛ ɛno na ɛpam nnipa fi Onyankopɔn ho. 17Nea wɔkyerɛ no te sɛ akisikuru a ɛtrɛw fa ɔhonam no ani. Saa akyerɛkyerɛfo yi mu baanu ne Himeneo ne Fileto. 18Wɔaman afi nokware no ho na wɔka kyerɛ agyidifo bi se, yɛn wusɔre no atwam dedaw nam saa asɛm no so sɛe wɔn adwene. 19Nanso obi rentumi nhinhim fapem dennen a Onyankopɔn ato no, efisɛ wɔakyerɛw wɔ so se, “Awurade nim wɔn a wɔyɛ ne de,” na “Ɛsɛ obiara a ɔka se ɔyɛ Awurade de no sɛ ɔtwe ne ho fi bɔne ho.”

20Nkuku ne nkaka wɔ ofi kɛse mu. Ebi wɔ hɔ a wɔde dwetɛ na ayɛ, bi nso wɔde sikakɔkɔɔ na ayɛ. Wɔde dua na ayɛ bi na afoforo nso wɔde dɔte. Ebi wɔ hɔ a ɛwɔ hɔ ma nnapɔnna bi na afoforo nso de di dwuma daa. 21Sɛ obi tew ne ho fi saa nneɛma bɔne no ho a, wɔde no bɛyɛ nnwuma sononko efisɛ watu ne ho asi hɔ, asiesie ne ho ama ne wura sɛ dwuma pa biara a ɛsɛ sɛ odi no, obedi.

22Guan fi mmerantebere mu akɔnnɔ ho, na tiw nneɛma a ɛho tew te sɛ: trenee, gyidi, ɔdɔ ne asomdwoe a ɛka wo ne wɔn a wofi koma pa mu bɔ mu frɛ Awurade ma ɔboa no akyi. 23Mfa wo ho nhyehyɛ nkwasea akyinnye a ɛmfa hwee mma no mu, efisɛ ɛde akasakasa ba. 24Ɛnsɛ sɛ Awurade somfo ne obi nya akasakasa. Ɛsɛ sɛ ɔyɛ ayamye ma obiara. Ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛfo pa a ɔwɔ boasetɔ nso 25a sɛ wɔn a wɔne no di asi fom a, ɔtɔ ne bo ase teɛ wɔn, sɛ ebia Onyankopɔn bɛsakra wɔn adwene ama wɔahu nokware no. 26Na wɔn adwene mu ada hɔ na wɔaguan afi ɔbonsam a wakyekyere wɔn ama wɔyɛ nʼapɛde no afiri mu.

En Levende Bok

2. Timoteus 2:1-26

Arbeid og kjemp for Jesus

1Timoteus, min sønn, jeg ber deg hente styrke fra den kjærlighet og tilgivelse som finnes i Jesus Kristus. 2Den undervisningen du og mange andre har hørt av meg, skal du føre videre til pålitelige personer, som i sin tur kan undervise andre.

3Vær beredt til å lide sammen med meg for Jesus Kristus, som en god soldat. 4Høyeste prioritet for en soldat er å være lydig mot kommandanten. Derfor lar han seg ikke hindre av de små trivielle tingene som hører dagliglivet til. 5Vær som en idrettsmann. Pass på at du vinner seierskransen ved å følge reglene som gjelder. 6Vær som en hardt arbeidende bonde. Da skal du bli den første som får del i avlingen. 7Tenk på det jeg har sagt. Herren Jesus vil hjelpe deg til å forstå alt.

8Glem aldri at Jesus Kristus, etterkommeren til kong David, har stått opp fra de døde. Dette er innholdet i mitt glade budskap. 9Det er på grunn av dette budskapet jeg må lide og til og med har blitt lenket fast som en forbryter. Men Guds budskap har ikke blitt lenket fast. 10Derfor er jeg villig å holde ut hva som helst for deres skyld som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham. Mitt ønske er jo at de til slutt må bli frelst for evig gjennom det som Jesus Kristus har gjort, slik at de får oppleve Guds herlighet.

11Dette budskapet om frelse er sant:

Dersom vi er døde med ham,

skal vi også leve med ham.

12Dersom vi lider for ham,

skal vi også regjere med ham.

Men om vi fornekter ham,

skal han også fornekte oss.

13Dersom vi sviker ham,

står han likevel fast ved sitt ord,

for han kan ikke fornekte seg selv.2:13 Dette kan ha vært en sang fra denne tiden.

Arbeideren som ikke trenger å gå skamfull

14Minn alle om disse sannhetene og advar alle innfor Gud mot å holde på med krangel og diskusjon om forskjellig troslære. Slike diskusjoner er uten mening og leder til katastrofe for dem som hører på. 15Undervis heller i det sanne budskapet om Jesus på en rett måte. Da blir du en arbeider som ikke trenger å gå skamfull, en som Gud vil være fornøyd med. 16Ha ikke noe å gjøre med disse gudløse lærene. Deres tilhengere vil dras lengre og lengre bort fra Gud. 17Læren vil spre seg som kreft i kroppen. To av disse typene som sprer falsk lære, er Hymeneus og Filetus. 18De har forlatt det sanne budskapet og påstår at de døde allerede har stått opp.2:18 Paulus gikk imot den gnostiske læren, som påsto at den åndelige og den materielle verden er skilt fra hverandre. I følge den læren skulle de døde bare stå opp åndelig og ikke få en ny kropp. De ødelegger troen på Jesus hos mange. 19Guds sanne budskap er et fast fundament som ingen kan rokke. På dette fundamentet står det skrevet: ”Herren kjenner sine”2:19 Se Fjerde Mosebok 16:5. og ”Den som tilber Herren, skal ikke gjøre det som er urett”.2:19 Se Fjerde Mosebok 16:26.

20I et rikt hjem finnes det skåler og krus av gull og sølv, men også av tre og leire. De kostbare gjenstandene blir brukt ved fine anledninger, og de andre blir brukt til hverdags. 21På samme måten er det hos Gud. Den troende som holder seg borte fra den falske læren jeg snakket om og i stedet holder seg til det sanne budskapet, han blir som skåler og krus av gull eller sølv. Han lever fullt og helt for Gud og vil bli brukt til noe fint, til å gjøre Guds vilje.

22Flykt bort fra fristelsene og begjæret som særlig unge blir utsatt for. Strev i stedet etter å gjøre Guds vilje og etter å få en sterkere tro. Elsk dine medmennesker og lev i fred med alle som tilber Herren Jesus og søker ham av hele hjertet.

23Enda en gang sier jeg: Unngå å bli dratt inn i dumme og umodne diskusjoner. Du vet at det bare leder til bråk. 24Den som tjener Gud, skal ikke krangle. Han må være vennlig mot alle og i stand til å undervise med tålmodighet. 25På en mild måte skal han vise dem til rette som motsier ham. Kanskje da Gud gir disse personene en ny mulighet til å vende om og forstå det sanne budskapet om Jesus. 26Ja, kanskje tar de til fornuften og bryter ut av den fellen som Satan hadde fanget dem i, for å lokke dem til å følge hans vilje.