Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Yohane 5:1-21

Sɛnea Nhyehyɛe No Bɛyɛ

1Obiara a ogye di sɛ Yesu yɛ Agyenkwa no yɛ Onyankopɔn ba. Na obiara a ɔdɔ Agya no dɔ ne mma no nso. 2Eyi na ɛma yehu sɛ yɛdɔ Onyankopɔn mma; sɛ yɛbɛdɔ Onyankopɔn na yɛadi nʼahyɛde so. 3Ɔdɔ a yɛdɔ Onyankopɔn no kyerɛ di a yedi nʼahyɛde so. Na nʼahyɛde no nso sodi nyɛ den mma yɛn, 4efisɛ Onyankopɔn ba biara tumi di wiase so. Yɛnam yɛn gyidi so di wiase so nkonim. 5Hena na obetumi adi wiase so? Obi a ogye di sɛ Yesu yɛ Onyankopɔn Ba no nko ara.

Yesu Kristo Ho Adansedi

6Yesu Kristo yɛ obi a ɔnam nsu ne mogya so bae. Ɛnyɛ nsu nko so na ɔnam bae na mmom, nsu ne mogya. Na ɛyɛ Honhom no na edi ho adanse efisɛ Honhom no ne nokware no. 7Nnansefo baasa na wɔwɔ hɔ. 8Honhom no, nsu no ne mogya no. Saa nnansefo yi adwene hyia. 9Yegye adanse a nnipa di no di; nanso adanse a Onyankopɔn di no mu yɛ den yiye. Na saa adanse no na Onyankopɔn adi afa ne Ba no ho. 10Enti obi a ogye Onyankopɔn Ba no di no agye saa adanse yi adi wɔ ne koma mu. Na obi a onnye Onyankopɔn nni no ama Onyankopɔn ayɛ ɔtorofo, efisɛ wannye adanse a Onyankopɔn di faa ne Ba no ho no anni. 11Eyi ne adanse no: Onyankopɔn ama yɛn nkwa a enni awiei; na saa nkwa no wɔ ne Ba no mu. 12Obiara a ɔwɔ Ɔba no wɔ saa nkwa no, na obiara a onni Ɔba no nni nkwa no.

Nkwa A Enni Awiei

13Merekyerɛw mo a mugye Onyankopɔn Ba no din di no eyi sɛnea ɛbɛma moahu sɛ mowɔ nkwa a enni awiei. 14Na anidaso a yɛwɔ wɔ Onyankopɔn anim ne sɛ, yenim sɛ biribiara a yebisa no wɔ ne pɛ mu no, otie yɛn. 15Bere biara a yebisa no no, otie yɛn. Yɛahu sɛ eyi yɛ nokware yi, yenim nso sɛ ɔma yɛn nea yebisa no biara.

16Sɛ obi hu sɛ ne nua ayɛ bɔne bi a ɛmfa no nkɔ owu mu a, ɔmmɔ Onyankopɔn a ɔbɛma no nkwa no mpae mma no. Eyi fa wɔn a wɔn bɔne mfa wɔn nkɔ owu mu no ho. Bɔne bi wɔ hɔ a ɛde onipa kɔ owu mu na ɛno ho de, menka sɛ mommɔ ho mpae nkyerɛ Onyankopɔn. 17Afideyɛ nyinaa yɛ bɔne, nanso bɔne bi wɔ hɔ a enkowie owu mu.

18Yenim sɛ Onyankopɔn ba biara nkɔ so nyɛ bɔne, efisɛ Onyankopɔn Ba no bɔ wɔn ho ban, na ɔbonsam ntumi nyɛ wɔn bɔne. 19Yenim sɛ yɛyɛ Onyankopɔn mma, na wiasefo de wɔhyɛ ɔbonsam tumi ase. 20Yenim sɛ Onyankopɔn Ba no aba, na wama yɛahu nokware Nyankopɔn no. Ɔno ne nokware no, Yesu Kristo, Onyankopɔn ba no. Ɔno ne Nyankopɔn nokwafo a ɔma daa nkwa no.

21Me mma, montwe mo ho mfi abosom ho.

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 5:1-21

Credința în Fiul lui Dumnezeu

1Oricine crede că Isus este Cristosul este născut din Dumnezeu și oricine Îl iubește pe Cel Ce a născut îl iubește și pe cel născut din El. 2Prin aceasta știm că‑i iubim pe copiii lui Dumnezeu: prin faptul că Îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. 3Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu: să păzim poruncile Lui. Iar poruncile Lui nu sunt grele, 4pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și aceasta este ceea ce aduce victoria, aceasta este ceea ce învinge lumea: credința noastră. 5Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?!

6Acesta este Cel Ce a venit prin apă și sânge: Isus Cristos. Nu doar în apă, ci în apă și în sânge. Și Duhul este Cel Ce mărturisește, pentru că Duhul este adevărul. 7Căci trei sunt cei ce mărturisesc: 8Duhul7-8 Unele mss târzii conțin: Căci trei sunt cei ce mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. 8 Și trei sunt cei ce mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele. Este important de menționat că această variantă textuală este întâlnită doar în nouă mss târzii (sec. X–XVIII d.Cr.), patru dintre ele incluzând‑o în notițele marginale, nu în textul principal., apa și sângele; iar cei trei sunt una în mărturisirea lor. 9Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, fiindcă aceasta este mărturia lui Dumnezeu, pe care El a făcut‑o cu privire la Fiul Său. 10Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturia în el. Cel ce nu‑L crede pe Dumnezeu, L‑a făcut mincinos, pentru că n‑a crezut în mărturia pe care a făcut‑o Dumnezeu cu privire la Fiul Său. 11Și mărturia este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viață veșnică, și această viață este în Fiul Său. 12Cel care Îl are pe Fiul, are viața; cel care nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața.

Epilog

13V‑am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. 14Și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la El: dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 15Iar dacă știm că ne ascultă cu privire la orice Îi cerem, știm că avem lucrurile pe care le‑am cerut de la El.

16Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să ceară, și Dumnezeu îi va da aceluia viață – vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte. Există păcat care duce la moarte; nu cu privire la acela spun să se roage. 17Orice nedreptate este păcat, dar este păcat care nu duce la moarte17 Aici Ioan este consecvent cu învățătura din evanghelii referitoare la păcatul de neiertat, echivalat de unii exegeți cu împietrirea în necredință. Deși topica pare incomodă, s‑a încercat păstrarea elementelor din frază pentru a reda faptul că Ioan nu interzice rugăciunea pentru cel împietrit, iar sensul frazei ne dă de înțeles că nici nu o recomandă în mod special..

18Știm că oricine este născut din Dumnezeu, nu trăiește în păcat, ci Acela Care este născut din Dumnezeu îl păzește18 Sensul propoziției în greacă este nesigur. Sau ci pe acela care este născut din Dumnezeu, El îl păzește., iar cel rău nu se atinge de el. 19Știm că suntem din Dumnezeu și că lumea întreagă zace în cel rău. 20Și știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne‑a dat pricepere ca să‑L cunoaștem pe Cel Adevărat. Și noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său, Isus Cristos. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. 21Copilașilor, feriți‑vă de idoli!