Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Petro 4:1-19

Abrabɔ Foforo

1Esiane sɛ Kristo huu amane wɔ ne honam mu nti, munso saa adwene koro no ara mu mfa nhyɛ mo ho den. Efisɛ nea wahu amane wɔ ɔhonam mu no ne bɔne nni biribiara yɛ. 2Efi mprempren rekɔ no, mo nna a aka wɔ asase so ha no, ɛsɛ sɛ Onyankopɔn na odi mo abrabɔ so na ɛnyɛ onipa akɔnnɔ. 3Moasɛe mmere bebree de ayɛ nea anka ɛsɛ sɛ abosonsomfo na wɔyɛ. Motenaa ase wɔ ahohwi, akɔnnɔbɔne, nsabow, agobɔne, didimee ne abosonsom a ɛyɛ akyiwade mu. 4Mprempren ɛyɛ wɔn nwonwa sɛ mo ne wɔn mmɔ mu mmu ahuhubra no bio, ɛno nti wɔyeyaw mo. 5Nanso wobebu ho akontaa akyerɛ Onyankopɔn a wasiesie ne ho bu ateasefo ne awufo atɛn no. 6Saa nti na wɔkaa Asɛmpa no kyerɛɛ awufo, sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ wogyina wɔn asetena yi mu nneyɛe so bu wɔn atɛn a wɔn honhom ne Onyankopɔn bɛtena.

7Biribiara awiei abɛn. Ɛsɛ sɛ mohyɛ mo ho so na mowɛn na moatumi abɔ mpae. 8Eyi akyi no, monnodɔ mo ho yiye, efisɛ ɔdɔ bunkam bɔne nyinaa so. 9Munnye mo ho mo ho ahɔho wɔ mo afi mu a anwiinwii biara nni mu. 10Obiara nnyina Honhom mu adom a wanya no so mfa nsom afoforo. 11Sɛ obi reka asɛm a, ɔnka Onyankopɔn asɛm. Obiara a ɔsom no, mfa ahoɔden a Onyankopɔn de ma no no nsom sɛnea biribiara mu no, wɔbɛfa Yesu Kristo so akamfo Onyankopɔn a anuonyam ne tumi wɔ no daadaa no. Amen.

Okristoni Amanehunu

12Anuanom, mommma amane a morehu no nyɛ mo nwonwa te sɛ nea montee so asɛm da. 13Na mmom, momma mo ani nnye sɛ mo ne Kristo rehu amane sɛnea mo ani begye daa, da a ɔbɛda nʼanuonyam adi no. 14Nhyira nka mo sɛ moyɛ Kristo akyidifo nti wɔyaw mo. Eyi kyerɛ sɛ anuonyam honhom a ɛyɛ Onyankopɔn Honhom no wɔ mo so. 15Ɛnsɛ sɛ mo mu biara hu amane sɛ owudifo anaa owifo anaa odwotwafo anaa ɔsɛmpɛfo. 16Na sɛ muhu amane wɔ mo Kristosom mu a, mommma mo ani nnwu, na mmom, monna Onyankopɔn ase sɛ moyɛ Kristo de. 17Bere adu sɛ wobu atɛn, na Onyankopɔn no ara nkurɔfo na wobedi kan abu wɔn atɛn. Na sɛ efi yɛn so kan a, ebewie Asɛmpa no ho asoɔdenfo no dɛn? 18Kyerɛwsɛm no ka se,

“Ɛyɛ den sɛ wobegye onipa pa nkwa;

na wɔn a wonnye asɛm no nni ne nnebɔneyɛfo no de, dɛn na ɛbɛba wɔn so?”

19Ne saa nti, ɛsɛ sɛ wɔn a wohu amane sɛnea Onyankopɔn ahyehyɛ no de wɔn ho ma Ɔbɔade no na wɔkɔ so yɛ papa.

En Levende Bok

1. Peter 4:1-19

1Etter som Jesus Kristus måtte lide i kroppen, må også dere være beredt til å gjøre det. Den som er villig til å lide for å følge Kristus, vil også velge å slutte å synde. 2Han vil ikke resten av livet bli styrt av de onde begjær som finnes i den menneskelige naturen, men heller streve etter å gjøre Guds vilje. 3Dere har allerede syndet nok, ved at dere før levde i seksuell løssluppenhet og tok del i grenseløse orgier. Dere drakk dere fulle og var med på ville fester og organiserte fyll sammen med andre som ikke kjente Gud. Ja, dere henga dere til all slags skammelig avgudsdyrkelse.

4De gamle vennene deres er forskrekket over at dere ikke lenger vil velte dere i denne gjørmen av sex og rus sammen med dem. Derfor begynner de å håne dere. 5Husk da på at alle en dag må stå til ansvar overfor Gud for sine handlinger. Han er klar til å dømme både dem som lever nå og dem som har rukket å dø. 6Ja, alle mennesker skal en gang stå for Gud. Derfor ble det glade budskapet om Jesus fortalt også for de troende som nå er døde. De er døde, akkurat som alle mennesker må oppleve, men de skal leve evig lik Gud, etter som de tok imot budskapet.

Støtt og hjelp hverandre

7Tidenes slutt kommer snart. Vis derfor selvbeherskelse og tenk klart så dere kan be. 8Det viktigste av alt, er at dere av hele hjertet elsker hverandre. Den som elsker, tilgir sine medmennesker uansett hvor mye ondt de har gjort ham. 9Ta imot gjester i hjemmet deres, uten å klage over det ekstra bryet det medfører.

10Gud har i sin godhet gitt hver og en av oss evner til å utføre enkelte oppgaver. Hjelp derfor hverandre på forskjellige måter, slik at alle får nytte av de evnene Gud har gitt dere. 11Har du fått evnen til å tale, så se til at du taler i tråd med Guds budskap. Har du fått evnen til å hjelpe andre, så se til å hjelpe dem i den kraft Gud gir deg. Da skal Gud bli opphøyd og æret på grunn av det som Jesus Kristus gjør gjennom dere. Æren og makten tilhører Gud i all evighet. Ja, det er sant!4:11 På gresk: Amen!

12Kjære venner, bli ikke forskrekket over de mange prøvelsene dere må gå gjennom. Det er bare det en troende må vente seg. 13Vær heller glade når dere må lide for Kristi skyld. Dersom dere deler lidelsene hans nå, vil dere også få juble i glede den dag han kommer tilbake med makt og herlighet. 14Ja, dere er lykkelige når noen håner dere for Kristi skyld, for slik motstand er gjerne et bevis på at Guds mektige Ånd bor i dere.

15Selvfølgelig må det aldri skje at noen av dere påfører dere lidelser ved å ha myrdet, stjålet, stelt i stand annet ondt eller lagt seg bort i andre sine affærer. Det ville være en stor skam. 16Den derimot som må lide fordi han tilhører Kristus, behøver ikke gå skamfull, men kan hylle Gud for privilegiet det er å få tilhøre Kristus.

17Den lidelse dere må gå gjennom, er en slags dom som rammer Guds eget folk. Dersom til og med vi som tilhører Gud, må gå gjennom lidelse, hvor mye verre vil det da ikke bli på dommens dag for dem som nekter å tro på det glade budskapet fra Gud? 18Det står i Skriften:

”Dersom den som følger Guds vilje må gå gjennom så mye lidelse før han blir frelst,

hvordan vil det ikke da gå for den som er ond og ikke bryr seg om Guds frelse?”4:18 Se Salomos Ordspråk 11:31.

19Fortsett å gjøre det som er godt, også dersom Gud lar dere lide. Stol på ham som skapte dere, for han kommer aldri til å slippe taket i dere.