Polski | Słowo Życia

There is no audio yet for this translation.

Objawienie św. Jana 10

Anioł trzymający mały zwój

1Potem zauważyłem innego potężnego anioła, który – otoczony obłokami – zstępował z nieba. Nad głową miał tęczę, a jego twarz lśniła jak słońce. Jego nogi wyglądały jak słupy ognia, a w ręku trzymał mały, rozwinięty zwój. Prawą stopę postawił na morzu, a lewą na lądzie, i zawołał, a jego głos był tak potężny, jak ryk lwa. Na jego okrzyk odpowiedziało siedem grzmotów.

Chciałem już zapisać to, co powiedziały grzmoty, usłyszałem jednak głos z nieba:

– Zapieczętuj słowa siedmiu grzmotów i nie zapisuj ich!

Wtedy anioł, który stał na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę ku niebu i powiedział: „Nadchodzi już czas! Gdy tylko zatrąbi siódmy anioł, wypełni się tajemniczy plan Boga, ogłoszony Jego sługom, prorokom”. Mówiąc to, przysiągł na Tego, który jest wieczny i który stworzył niebo, ląd i morze wraz z zamieszkującymi je istotami. I znów usłyszałem głos z nieba:

– Podejdź do anioła, który stoi na morzu i lądzie, i weź z jego ręki rozwinięty zwój.

Podszedłem więc do niego i poprosiłem:

– Daj mi ten mały zwój.

– Weź go i połknij – odpowiedział. – W ustach poczujesz smak miodu, ale w żołądku poczujesz gorycz.

10 Wziąłem go więc z ręki anioła i zjadłem. I rzeczywiście – w ustach był słodki jak miód, ale gdy go połknąłem, poczułem w żołądku gorycz. 11 Wtedy znowu usłyszałem głos:

– Nadal opowiadaj wszystkim o przyszłości ludów, narodów, języków oraz władców tego świata.

Amplified Bible

There is no audio yet for this translation.

Revelation 10

The Angel and the Little Book

1Then I saw another mighty angel coming down from heaven, clothed in a cloud, with a rainbow (halo) over his head; and his face was like the sun, and his feet (legs) were like columns of fire; and he had a little book (scroll) open in his hand. He set his right foot on the sea and his left foot on the land; and he shouted with a loud voice, like the roaring of a lion [compelling attention and inspiring awe]; and when he had shouted out, the seven peals of thunder spoke with their own voices [uttering their message in distinct words]. And when the seven peals of thunder had spoken, I was about to write; but I heard a voice from heaven saying, “Seal up the things which the seven peals of thunder have spoken and do not write them down.” Then the angel whom I had seen standing on the sea and the land raised his right hand [to swear an oath] to heaven, and swore [an oath] by [the name of] Him who lives forever and ever, who created heaven and the things in it, and the earth and the things in it, and the sea and the things in it, that there will be delay no longer, but [a]when it is time for the [b]trumpet call of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God [that is, His hidden purpose and plan] is finished, as He announced the gospel to His servants the prophets.

Then the voice which I heard from heaven, I heard again speaking to me, and saying, “Go, take the book (scroll) which is open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land.” So I went up to the angel and told him to give me the little book. And he said to me, “Take it and eat it; it will make your stomach bitter, but in your mouth it will be as sweet as honey.” 10 So I took the little book from the angel’s hand and ate it, and in my mouth it was as sweet as honey; but once I had swallowed it, my stomach was [c]bitter. 11 Then they said to me, “You must prophesy again concerning many peoples and nations and languages and kings.”

Footnotes

  1. Revelation 10:7 Lit in the days of.
  2. Revelation 10:7 Lit voice.
  3. Revelation 10:10 I.e. John was encouraged by the Word of God but was saddened as he realized the approaching judgment on unbelievers.