Polski | Słowo Życia

There is no audio yet for this translation.

Ewangelia według św. Jana 2

Jezus zamienia wodę w wino

1Dwa dni później, w Kanie Galilejskiej, odbywało się wesele, w którym uczestniczyła matka Jezusa. Zaproszono na nie również Jezusa i Jego uczniów. I zdarzyło się tak, że zabrakło wina. Matka powiedziała o tym Jezusowi:

– Nie mają już wina.

– To chyba nie jest ani mój, ani twój problem – odpowiedział. – Jeszcze nie przyszła na Mnie pora.

Ona jednak poleciła służbie:

– Zróbcie wszystko, co wam powie.

A stało tam sześć kamiennych dzbanów, przygotowanych do żydowskiego obrzędu oczyszczenia. Każdy z nich mógł pomieścić jakieś osiemdziesiąt lub sto litrów. Jezus powiedział więc:

– Napełnijcie je wodą.

A gdy słudzy nalali wody aż po brzegi, dodał:

– Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela.

Gdy gospodarz skosztował wody przemienionej w wino (nie wiedząc, skąd się wzięło, choć słudzy wiedzieli), zawołał pana młodego i rzekł:

10 – Zazwyczaj najpierw podaje się lepsze wino. Później, gdy goście już sobie podpiją – trochę gorsze. A ty najlepsze zostawiłeś na koniec.

11 W ten oto sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dokonał pierwszego cudu. Objawił przez to swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Jezus oczyszcza świątynię

12 Po weselu, razem z matką, braćmi i uczniami udał się na kilka dni do Kafarnaum. 13 Ponieważ zbliżało się święto Paschy, Jezus poszedł do Jerozolimy. 14 W świątyni natknął się na kupców sprzedających bydło, owce i gołębie ofiarne. Spotkał tam też ludzi zajmujących się wymianą pieniędzy. 15 Zrobił więc sobie bicz ze sznurów i zaczął wszystkich wyganiać ze świątyni – zwierzęta też. Powywracał stoły wymieniających pieniądze i porozrzucał monety. 16 Sprzedającym gołębie rozkazał:

– Zabierajcie się stąd! Nie róbcie targowiska z domu mojego Ojca!

17 Wtedy uczniowie przypomnieli sobie słowa Pisma: „Jestem pochłonięty troską o Twój dom”.

18 Żydowscy przywódcy dopytywali Jezusa:

– Jakim prawem wyrzuciłeś ze świątyni sprzedawców? Czy uwiarygodnisz to jakimś znakiem z nieba?

19 – Tak – odpowiedział Jezus. – Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.

20 – Co takiego?! – wykrzyknęli. – Budowano ją czterdzieści sześć lat, a ty odbudujesz ją w trzy dni?!

21 Lecz Jezus, mówiąc o świątyni, miał na myśli własne ciało. 22 Gdy zmartwychwstał, uczniowie przypomnieli sobie tę wypowiedź i uwierzyli Pismu i słowom Jezusa.

23 W czasie tego święta wielu ludzi uwierzyło w Niego. Widzieli bowiem cuda, jakie czynił w Jerozolimie. 24 Ale Jezus nie ufał im, bo znał serca wszystkich ludzi. 25 Nie potrzebował też, aby ktoś Go przekonywał o swoich intencjach. Dokładnie bowiem wiedział, co się kryje w każdym człowieku.

Français | La Bible du Semeur

There is no audio yet for this translation.

Jean 2

Le premier miracle

1 Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait.

Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples.

Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer:
---Ils n'ont plus de vin.

---Ecoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne[a]? Mon heure n'est pas encore venue.

Sa mère dit aux serviteurs:
---Faites tout ce qu'il vous dira.

Il y avait là six jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles[b]. Chacune d'elles pouvait contenir entre quatre-vingts et cent vingt litres.

Jésus dit aux serviteurs:
    ---Remplissez d'eau ces jarres.
    Ils les remplirent jusqu'au bord.

---Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas.
Ce qu'ils firent.

L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt il fit appeler le marié

10 et lui dit:
    ---En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant!

11 C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

12 Après cela, Jésus descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples; mais ils n'y restèrent que quelques jours.

Le premier affrontement au Temple

13 Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem.

14 Il trouva, dans la cour du Temple, des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent, installés à leurs comptoirs.

15 Alors il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs[c]; il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leurs comptoirs,

16 puis il dit aux marchands de pigeons:
    ---Otez cela d'ici! C'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce.

17 Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Ecriture:
    L'amour que j'ai pour ta maison,
    ô Dieu, est en moi un feu qui me consume[d].

18 Là-dessus, les gens lui dirent:
---Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi?

19 ---Démolissez ce Temple, leur répondit Jésus, et en trois jours, je le relèverai.

20 ---Comment? répondirent-ils. Il a fallu quarante-six ans pour reconstruire le Temple[e], et toi, tu serais capable de le relever en trois jours!

21 Mais en parlant du «temple», Jésus faisait allusion à son propre corps.

22 Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Ecriture et à la parole que Jésus avait dite.

23 Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait.

24 Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien.

25 En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il connaissait le fond de leur cœur.

Footnotes

  1. Jean 2:4 Autres traductions: que me veux-tu, mère? ou femme, est-ce à toi de me dire ce que je dois faire?
  2. Jean 2:6 Les Israélites observaient des rites de purification avant, pendant et après les repas. L'eau était placée dans des vases de pierre.
  3. Jean 2:15 Autre traduction: et les chassa tous, les brebis comme les bœufs.
  4. Jean 2:17 Ps 69.9.
  5. Jean 2:20 La reconstruction du Temple dit «d'Hérode» avait commencé en l'an 20 av. J.-C.