Slovo na cestu

There is no audio yet for this translation.

Matouš 1

1-17 narodil Ježíš - Boží Syn.

18 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou.

19 Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde.

20 Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: "Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla.

22 Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše:

23 'Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.'"

24 Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel a oženil se s Marií.

25 Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.