New International Version

1 Peter 3

1Wives, in the same way submit yourselves to your own husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear.

Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.

Suffering for Doing Good

Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. 10 For,

“Whoever would love life
    and see good days
must keep their tongue from evil
    and their lips from deceitful speech.
11 They must turn from evil and do good;
    they must seek peace and pursue it.
12 For the eyes of the Lord are on the righteous
    and his ears are attentive to their prayer,
but the face of the Lord is against those who do evil.”[a]

13 Who is going to harm you if you are eager to do good? 14 But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats[b]; do not be frightened.”[c] 15 But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, 16 keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. 17 For it is better, if it is God’s will, to suffer for doing good than for doing evil. 18 For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the Spirit. 19 After being made alive,[d] he went and made proclamation to the imprisoned spirits— 20 to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, eight in all, were saved through water, 21 and this water symbolizes baptism that now saves you also—not the removal of dirt from the body but the pledge of a clear conscience toward God.[e] It saves you by the resurrection of Jesus Christ, 22 who has gone into heaven and is at God’s right hand—with angels, authorities and powers in submission to him.

  1. 1 Peter 3:12 Psalm 34:12-16
  2. 1 Peter 3:14 Or fear what they fear
  3. 1 Peter 3:14 Isaiah 8:12
  4. 1 Peter 3:19 Or but made alive in the spirit, 19 in which also
  5. 1 Peter 3:21 Or but an appeal to God for a clear conscience

En Levende Bok

There is no audio yet for this translation.

1 Peters 3

REGLER FOR ET LYKKELIG HJEM

1Dere kvinner som er gifte, skal underordne dere under mennene deres. Da vil de, om de nekter å høre på dere når dere snakker til dem om Herren, bli vunnet ved det rene og gudfryktige livet dere lever. Livet vil tale på en bedre måte enn mange ord.

Vær ikke opptatt med den ytre skjønnheten – den som er avhengig av smykker, vakre klær og hårfrisyrer. Ta vare på den indre skjønnheten, den som kommer fra en vennlig og stille ånd og som er så dyrebar for Gud. Den form for skjønnhet preget de gudfryktige kvinnene i gamle dager, de som stolte på Gud og var lydige mot sine menn.

Sara, for eksempel, adlød sin mann Abraham. Hun æret ham som husets overhode. Og hvis dere gjør det samme, følger dere i hennes fotspor som gode døtre og gjør det som er rett. Da har dere ikke noe å frykte.

Dere ektemenn må være forstandige mot konene deres. Dere må ta hensyn til deres behov og ære dem som det svakere kjønn. Husk at du og din kone er sammen om å ta imot Guds velsignelse. Hvis du ikke behandler henne som du skal, vil du ikke få svar på bønnene dine.

Så har jeg noen ord til dere alle: Dere skulle være som en stor, lykkelig familie, fylt av sympati for hverandre. Dere skulle elske hverandre med varme hjerter og ydmyke sinn. Betal ikke ondt med ondt. Ta ikke igjen med dem som snakker uvennlig om dere. I stedet skal dere be Gud om å hjelpe dem, for vi skal være gode mot andre, og Gud vil velsigne oss for det.

10 Hvis du ønsker å leve et lykkelig og godt liv, skal du holde kontroll med tungen din og vokte leppene så de ikke taler løgn. 11 Vend deg fra det onde og gjør godt. Forsøk å leve i fred med alle. Jag etter freden! 12 For Herren holder vakt over sine barn. Han lytter til bønnene deres, men Herren vender seg mot dem som gjør ondt.

13 Vanligvis vil ingen skade dere når dere ønsker å gjøre det som er godt. 14 Men om de skulle gjøre det, så vil Gud belønne dere. Derfor skal dere ikke la dere skremme av dem. 15 I stillhet skal dere stole på Kristus, deres Herre. Hvis noen spør dere hvorfor dere tror som dere gjør, så vær rede til å fortelle dem det og gjør det på en vennlig og respektfull måte.

16 Gjør det som er rett. Hvis noen taler imot dere og kaller dere for noe stygt, vil de selv bli til skamme fordi de med urette har anklaget dere når dere bare har gjort det gode. 17 Husk, hvis Gud vil at dere skal lide, er det bedre å lide for at dere gjør noe godt enn for at dere gjør noe galt.

VERDIEN AV LIDELSER

18 Kristus led også. Han døde for alle de synder vi, skyldige syndere, hadde gjort, enda han selv var uskyldig og aldri syndet. Det var for at han skulle føre oss trygt hjem til Gud. Men selv om kroppen hans døde, levde ånden videre. 19 Det var i ånden han besøkte de åndene som var i fangenskap og talte til dem – 20 de som lenge før Noahs dager hadde nektet å høre på Gud, enda han ventet tålmodig på dem mens Noah bygde arken. Likevel var det bare åtte personer som ble frelst fra å drukne i den fryktelige flommen. 21 (Det er forresten et bilde på dåpen for oss: I dåpen blir vi frelst fra døden og dommen ved Kristi oppstandelse. Dette skjer ikke fordi kroppene våre blir renvasket ved vannet, men fordi vi ved å bli døpt vender oss til Gud og ber om at han skal rense hjertene våre fra synd.) 22 Nå sitter Kristus på æresplassen ved siden av Gud Fader i himmelen. Alle englene og alle myndigheter og makter bøyer seg for ham og lyder ham.