New International Version

1 Peter 3

1Wives, in the same way submit yourselves to your own husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear.

Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.

Suffering for Doing Good

Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. 10 For,

“Whoever would love life
    and see good days
must keep their tongue from evil
    and their lips from deceitful speech.
11 They must turn from evil and do good;
    they must seek peace and pursue it.
12 For the eyes of the Lord are on the righteous
    and his ears are attentive to their prayer,
but the face of the Lord is against those who do evil.”[a]

13 Who is going to harm you if you are eager to do good? 14 But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats[b]; do not be frightened.”[c] 15 But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, 16 keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. 17 For it is better, if it is God’s will, to suffer for doing good than for doing evil. 18 For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the Spirit. 19 After being made alive,[d] he went and made proclamation to the imprisoned spirits— 20 to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, eight in all, were saved through water, 21 and this water symbolizes baptism that now saves you also—not the removal of dirt from the body but the pledge of a clear conscience toward God.[e] It saves you by the resurrection of Jesus Christ, 22 who has gone into heaven and is at God’s right hand—with angels, authorities and powers in submission to him.

  1. 1 Peter 3:12 Psalm 34:12-16
  2. 1 Peter 3:14 Or fear what they fear
  3. 1 Peter 3:14 Isaiah 8:12
  4. 1 Peter 3:19 Or but made alive in the spirit, 19 in which also
  5. 1 Peter 3:21 Or but an appeal to God for a clear conscience

Knijga O Kristu

Prva Petrova poslanica 3

Upute ženama

1I vi se, žene, pokoravajte svojim muževima, čak i ako vam muž ne prihvaća Radosnu vijest. Vaš će ih pobožan život pridobiti snažnije od riječi

kad vide vaše čisto, pobožno ponašanje.

Ne kitite se upadljivim frizurama, zlatnim nakitom ni skupom odjećom.

Budite lijepe iznutra, neprolaznom ljepotom, blagoga i smirenog duha. To je dragocjeno u Božjim očima.

Time su se nekoć kitile svete žene. Pouzdavale su se u Boga i pokoravale se svojim muževima.

I Sara se pokorila Abrahamu i nazvala ga svojim gospodarom. Njezine ste kćeri činite li dobro ne bojeći se nikakva zastrašivanja.

Upute muževima

Muževi, budite obzirni prema svojim ženama kao prema slabijem spolu. Iskazujte im poštovanje kao subaštinicama Božje milosti i vječnoga života jer vam inače molitve neće biti uslišane.

Odnos prema braći

I na koncu, budite svi jednodušni, puni suosjećanja, bratske ljubavi, milosrđa i poniznosti.

Ne uzvraćajte zlo za zlo i ne vraćajte uvredu za uvredu. Umjesto toga blagoslivljajte, jer ste na to pozvani, da baštinite blagoslov!
10     'Tko želi uživati u životu
            i doživjeti sretne dane,
            neka suspregne svoj jezik od zla,
            a usne da ne govore laži!
11     Neka se kloni zla i neka čini dobro.
            Neka se trsi živjeti u miru s drugima.
12     Oči Gospodnje bdiju nad pravednicima
            i uši mu spremno slušaju njihove molbe,
            ali Gospodin okreće svoje lice
            od onih koji čine zlo.'[a]

Trpljenje zbog dobra

13 Tko će vam nauditi ako se trudite činiti dobro?

14 Ali ako i trpite zbog toga što činite dobro, blago vama! Bog će vas za to nagraditi. Zato se ne dajte zastrašiti ni smesti.

15 Morate, naprotiv, štovati Krista kao Gospodara svojeg života. Upita li vas tko zašto vjerujete i u što se nadate, budite spremni odgovoriti,

16 ali obzirno i s dužnim poštovanjem. Neka vam savjest bude čista, da se oni koji o vama zlo govore postide kad vidite kakvim uzornim životom u Kristu živite.

17 Jer ako je već Božja volja da patite, bolje je da trpite zato što ste činili dobro, nego zato što ste činili zlo.

18 I Krist je jednom umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu. Iako mu je tijelo bilo mrtvo, Duh ga je oživio.

19 I u duhu je posjetio duhove u tamnici i propovijedao im,

20 i to onima koji su u Noino doba bili nepokorni Bogu iako ih je Bog strpljivo čekao dok je Noa gradio lađu. Samo je osmero ljudi spašeno od smrti u potopu.[b]

21 Slika je to krštenja, koje vas spašava silom uskrsnuća Isusa Krista. Krštenje nije pranje tjelesne nečistoće. Ono je Bogu upućena molitva za dobru savjest.

22 A Krist je uzišao na nebo i sjedi zdesna Bogu pošto su mu se pokorili svi anđeli, sve vlasti i sile.

  1. Prva Petrova poslanica 3:12 Psalam 34:13-17.
  2. Prva Petrova poslanica 3:20 U grčkome: Spašeno vodom.