Daily Manna

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Jesaja 11:2-5

En de Geest van de HERE zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht; de Geest van kennis en van ontzag voor de HERE.

Het gehoorzamen van de HERE zal Zijn lust en leven zijn. Hij zal niet rechtspreken op grond van wat aannemelijk lijkt of op grond van valse getuigenis of van horen zeggen.

De armen en verdrukten zal Hij verdedigen. Maar Hij zal rechtspreken over de gewetenloze en goddeloze mensen die hen onderdrukken.

Want Hij zal bekleed zijn met rechtvaardigheid en trouw.